Svadby

Za posledné roky svadby prešli dosť radikálnym vývojom. Minulé roky sa dlhodobo úroveň svadobných produkcií  po technickej, vizuálnej a obsahovej stránke veľmi nelíšila. Jednalo sa bežne o jednoduché nenáročné hudobné produkcie s minimom techniky, kde ani DJ-i neprejavovali žiadnu kreativitu navyše, za čo dostávali spravidla približne rovnaký „ paušálny honorár “.

V dnešnej dobe mnohé svadobné produkcie dosahujú pomaly úroveň profesionálne organizovaného plesu, alebo firemného eventu.  Preto je snahou viacerých kreatívnejších DJ-ov držať krok s dobou a neustále zvyšovať kvalitu a portfólio svojich služieb.

My v PARTYDJ’s sme privítali tieto pozitívne zmeny  a zachytili sme tento trend medzi prvými. Už dlhodobo patríme medzi lídrov v tejto oblasti, od ktorých čerpajú inšpirácie aj tí ostatní. Na jednej strane nás to teší ale na druhej strane má to aj svoje negatíva. Vďaka internetu a socialnym sietam je v dnešnej dobe veľmi ľahké kopírovať konkurenciu a preto sa začínajú mnohé svadobné produkcie DJ-ov navonok veľmi podobať. Preto je pre väčšinu nezainteresovaných ľudí často nepochopitelné, prečo by mali „za to isté“ platiť viac peňazí. V tomto segmente väčšinou platí, že “to isté”  je málo kedy „to isté“.

Podstata sa skrýva totiž v detailoch. Práve detaily odlišujú kvalitu od nekvality, originál od napodobeniny a detaily rozhodujú mnohokrát aj o pridanej hodnote produktov.  Pokiaľ Vám záleží na kvalite, tak si prirodzene budete všímať detaily, tak ako to robíte napríklad pri výbere svadobných šiat alebo výbere svadobnej či kvetinovej výzdoby.

„Radi Vám ukážeme rozdiely v čom sme iní“

2017-12-04T20:56:13+01:00