Cena

Cena! Určite jeden z najdôležitejších a najviac rozhodujúcich faktorov pri výbere DJ-a na svadbu.

“Stále je to ale o tom istom. Je to o ponuke a dopyte, o tom čo si chcete a môžete dovoliť kúpiť a čo ste ochotný za to zaplatiť.”

V minulosti sa robili jednoduché svadby na ktorých DJ-i a kapely len hrali a okrem toho sa nestarali o nič iné. Všetko ostatné si zabezpečovali zvyčajne svadobčania sami: výzdobu, svadobné zvyky, hry, čepčenie, ostatný program a pod. Z toho dôvodu boli aj honoráre svadbných DJ-ov približne rovnaké a líšili sa maximálne len v desiatkách %, možno v závislosti len od ich kvality alebo popularity.

V dnešnej dobe sú svadby veľkým biznisom s množstvom služieb, dodávateľov, agentúr a rôznych iných “dôležitých” doplnkov. Prejavuje sa to aj na celkovej úrovni a rozmanitosti svadieb a neposlednom rade aj na výsledných cenách. Mnohí DJ-i sa prispôsobili tomuto trendu a okrem samotného hrania priebežne rozširujú ponuku a kvalitu svojich služieb. Tým pádom, že každá svadba je iná, iné sú podmienky a požiadavky novomanželov aj na samotnú hudbu a tvorbu zábavy, začali DJ-i ku každej svadbe pristupovať individuálne aby vedeli, čo najlepšie vyhovieť predstavám a požiadavkám novomanželov.

Z tohoto titulu je pre nás DJ-ov preto dosť nepochopitelné, prečo sa niekto pýta hneď pri prvom kontakte rovno na cenu, bez toho aby nám poskytol aspoň základné informácie o danej akcii a o prípadných ďaľších jeho požiadavkách.

Oznámiť nám mailom len dátum svadby a v lepšom prípade este možno názov mesta v ktorom by sa svadba mala konať je príliž málo.

Bohužiaľ prax je taká, že väčšina prvotnej písomnej komunikácie s klientami, ktorí hľadajú DJ-a na svadbu alebo inú akciu vyzerá asi nasledovne: Hľadáme DJ na svadbu, máte voľný termín, akú máte cenu? Alebo ešte lepšie: Organizujeme ples a hľadáme “nejakého” DJ-ja, aká je Vaša cena… koniec. Žiadna ďaľšia komunikácia, žiadny konkrétnejší záujem o to ako to robíme, čo všetko ponúkame, akú techniku používame, aký máme hlasový prejav ( z mailu sa to asi ťažko dozviete). Proste len cena.

Na prvý pohľad je z toho zrejmé, aký dôraz a dôležitosť takýto klienti pripisujú výberu a funkcii DJ-a. Je jasné, že im ide hlavne o cenu a až potom o to ostatné.

Takýto klienti evidentne hádžu všetkých DJ-ov do jedného vreca, snažia sa ich zaškatuľkovať a preto očakávajú od nich len nejakú primeranú paušálnu cenu. Samozrejme je mnoho “paušálnych DJ-ov” s fixnou cenou, ktorí robia všetky svadby šablónovite s rovnakou technikou s rovnakou inštaláciou svetelnej techniky bez toho aby riešili nejaké daľšie špecifiká. Jednoducho povedané : “ Za paušálne ceny, paušálna produkcia ”

Pokiaľ niekto robí seriovú výrobu alebo ponúka sérioné služby môže mať aj pevné ceny, ale pri zákazkovej výrobe sa ceny určujú stále individuálne a to sa týka samozrejme aj svadieb. Svadobná agentúra Vám tak isto prispôsobuje výzdobu s množstvom deailov presne Vašim predstavám a požiadavkám a podľa toho vystaví aj konečný účet. Prečo by to tak nemohol robiť aj DJ, ktorý ponúka viac služiem a prispôsobuje ich konkrétnym požiadavkám klienta.

Okrem “paušálnych” DJ-ov sú tu totiž aj iní DJ-i. Ambiciózni a kreatívni DJ-i, ktorí sa snažia odlíšiť od bežného priemeru. DJ-i  ktorí chcú ponúknuť svojim klientom o niečo viac. Sú to DJ-i ktorí idú s dobou, pracujú na sebe, stále vylepšujú ponuku svojich služieb o nové inovatívne vychytávky, inšpirujú sa novými trendami, priebežne investujú do obnovy techniky, aby mohli zostať stále konkurencie schopní. Takýto DJ-i spravidla nemajú paušalne ceny, lebo ich ponuka a kvalita služieb je väčšia ako u bežných DJ-ov a ich služby sú šité presne na mieru zákazníka. Výsledná cena je potom objektívne stanovená, presne podľa toho, čo si zákazník vybral. Pýtať sa na cenu takéhoto DJ-a v úvode citovaným spôsobom, bez upresnenia ďalších potrebných informácií, je totálny nezmysel. Nemá Vám jednoducho čo povedať, kým sa od Vás nedozvie viac.

Ak patríte medzi tých zodpovednejších, ktorým záleží trocha viac na výbere DJ-a, uvedomujete si jeho dominatnú funkciu pri tvorbe zábavy a máte naňho vyššie nároky a očakávania, tak sa prirodzene budete v prvom rade bližšie zaujímať o jeho prácu, osobnosť, celkovú ponuku jeho služieb, referencie a až potom o cenu.

Čiže, presne opačný postup ako v predošlom prípade. Samozrejme aj tu je cena dôležitá, akurát spôsob a postup ako sme sa k nej dopracovali je prirodzenejší a logickejší a aj dojem z výslednej ceny je prijateľnejší v kontexte so zistenými informáciami.

Medzi rozhodujúce faktory pre určenie ceny za produkciu u “nepaušálnych” DJ-ov patria:

• výber DJ-a ( klasicky DJ alebo video DJ – každý ma iné nároky na techniku, iné know how a pod.)

• miesto, termín a doba trvania akcie

• veľkosť priestoru, počet hostí ( kôli ozvučeniu a nasvieteniu)

• množstvo a druh použitej techniky, doba montáže a demontáže

• doplnkové služby a požiadavky – ozvučenie sobáša, fotoprezentácia, plazivý dym, rozsah nasvietenia inerieru, exterieru a pod.

• cestovné a ubytovacie náklady v prípade vzdialenejších lokalít

• honorár pre pomocný personál u technicky náročnejších akcií

Až po poskytnutí týchto informácií je možné hovoriť konkrétnejšie o cene u každého DJ-a ktorý s Vami hrá otvorenú hru.

Pri riešení ceny u mobilného DJ-a treba brať do úvahy aj jeho technické vybavenie. Zvyčajne práve táto položka najviac vplýva na výslednú cenu, aspoň u tých DJ-ov, ktorým záleží trocha viac na kvalite a investovali väčšie peniaze do techniky. Je rozdiel, pýtať sa svadoného DJ-a na cenu, ktorý má aparatúru za niekoľko sto eur, dovezie sa na malom osobnom aute a rozloží sa za 20-30 minút, alebo pýtať sa na cenu DJ-a, ktorý dovezie aparaturu za niekoľko tisíc alebo aj desať tisíc eur na veľkej dodávke a rozkladá ju aj s pomocným technickým personálom 4-6 hodín a po akcii balí dalšie 2-3 hodiny. Rozdiel v cene bude určite aj niekoľkonásobný.

Dnešná doba umožňuje DJ-om hrať na aparatúre s krásnym, čistým dynamickým zvukom, svetelná technika umožňuje vytvárať nádherné farebné scenérie to nie len na parkete, audiovizuálne doplnky umožňujú uplatniť ďalšie formy zábavy. Prečo to nevyužiť ?

Je veľa klientov, ktorým stačí obyčajná zábava bez “zbytočných” doplnkov a uspokoja sa aj s menej vybaveným DJ-om hrajúcim za nižšiu paušálnu cenu. Ale je tu aj ďaľšia, náročnejšia skupina klientov, ktorí chcú mať jednoducho všetko a vyžadujú služby vo vyššom štandarde a sú ochotní si za to aj priplatiť.

Preto nie je veľmi na mieste hádzať DJ-ov do jedného vreca a pokiaľ z neho vytŕčajú kôli vyššej cene, tak ich za to kritizovať. Skôr by nás malo zaujímať, čo všetko a v akej kvalite je v cene zahrnuté, až potom možme objektívne hodnotiť, či je to drahé alebo lacné a či to stojí za tie peniaze. Ale to sa môžu dozvedieť len tí zvedavejší, ktorí sa okrem ceny dokážu spýtať aj na ďaľšie veci.

2018-02-08T13:28:24+01:00